Zaduszki Historyczne

„Cmentarz, to nie tylko miejsce odpoczynku tych, którzy odeszli, to także miejsce zadumy dla tych, którzy żyją. To miejsce, w którym przeszłość, teraźniejszość, a także i przyszłość sprowadzone są do właściwych proporcji”. Cytując słowa Andrzeja Latosa, Pani Hanna Witek otwiera napisaną przez siebie księgę : „By czas nie zaćmił i w niepamięć obrócił… Znane i nieznane groby na ryckich cmentarzach”, utrwalając tym samym świadectwo historii naszego miasta i regionu ostatnich prawie 200 lat. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Autorce, która od wielu już lat gromadzi informacje na temat dziejów regionu i ludzi działających na rzecz naszej małej ojczyzny i sama lub wspólnie z innymi autorami przekazuje je w postaci publikacji. Promocja książki, która została wydana staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ryk, miała miejsce 13 października i zgromadziła wielu zainteresowanych historią Ryk mieszkańców. Tym, którzy tego dnia nie mogli być z nami, oferujemy zakup książki dostępnej w siedzibie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Rykach w cenie 25 zł.