Studium Animatorów Kultury w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz przebiegiem rekrutacji.

Studium Animatorów Kultury w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz przebiegiem rekrutacji. Informator dedykowany jest przede wszystkim dla maturzystów ale również dla młodzieży, studentów i innych zainteresowanych kształceniem artystycznym animatorów kultury. Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, kształci w okresie dwuletnim w trybie dziennym i zaocznym w zawodach: animator działań teatralnych, animator tańca, animator działań filmowych, animator fotografii. Studium kształci przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe dlatego jego absolwenci pracują w placówkach kultury, teatrach, studiach fotograficznych i filmowych. Pomaga rozwijać talenty oraz dopełniać wykształcenie akademickie o praktyczne działania artystyczne. Zapraszamy do zapoznania się z informatorem. file:///C:/Users/vcc/Downloads/Studium%20Animatorow%20Kultury%20w%20Kaliszu.pdf