UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYKACH- HARMONOGRAM SPOTKAŃ M-C MAJ, CZERWIEC 2022

Miejsko-Gminne Centrum Kultury UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYKACH HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  m-c maj, czerwiec 2022r.

09.05.2022r. godz.8.00 /poniedziałek/  –  Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Janowca – wyjazd z  parkingu przy „Ósemce”godz.8.00

16.05.2022r.  godz. 16.00/poniedziałek/       spotkanie nt.”Damy serca Tadeusza Kościuszki” prowadzi dr Leszek Krześniak –  dyrektor Muzeum Maciejowice. Miejsce spotkania MGCK / pałacyk/

23.05. 2022r. godz. 16.00 /poniedziałek / –  Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021, zatwierdzenie rocznego sprawozdania.

Wystawa prac i fotografii – podsumowanie dorobku na zajęciach warsztatowych.  Miejsce spotkania MGCK /pałac/

30.05.2022r. godz. 16.00 /poniedziałek/  –  Prezentacja multimedialna „Macedonia Północna „ przedstawiona przez Panią Hannę Dąbrowską słuchaczkę UTW

Miejsce spotkania MGCK /pałac/

06.06 2022r. godz. 16.00 /poniedziałek/ –     Spotkanie z Panem Adamem Ryszkowskim słuchaczem UTW, pasjonatem turystyki rowerowej. Prezentacja filmu „Śladami Sienkiewicza”

Miejsce spotkania MGCK/pałac/

13.06.2022r. godz. 16.00 /poniedziałek/  – Uroczyste zakończenie roku  akademickiego 2021/2022  przy ognisku w Sobieszynie- Brzozowa

Wyjazd autokarem,  zbiórka przed  MGCK  godz. 16.00

Zajęcia dodatkowe:

1.Zajęcia gimnastyczne z Panią Anną Wojdat –  we wtorki godz. 11.30 w Sali tańca przy Kinie Renesans ul. Warszawska 25

2. Zajęcia komputerowe z Panią Anną Wojtaś –  w środy godz. 11.00

w Pracowni Orange ul. Kościuszki 19

3. Zajęcia z haftowania z Panią Kazimierą Rogala- w środy godz. 12.00 w Pracowni Orange ul. Kościuszki 19

4. Zajęcia  z rękodzieła z Panią Agatą Karpińską – czwartki godz. 12.00  w MGCK/ pałac/

5. Zajęcia Nordic – walking  – piątki godz. 11.00 zbiórka przy Stadionie w Rykach /wejście od strony SANEPIDU/

6. Zajęcia taneczne  w czwartki godz. 16.00 –I grupa,

 godz. 17.00  II grupa. Prowadzi Pani Kamila Głowacka 

instruktor tańca, w Sali tańca przy Kinie Renesans ul. Warszawska 25

 UWAGA!!!

W każdą pierwszą środę  miesiąca o godz. 16.00 w  siedzibie MGCK                    

 nowo utworzony KLUB  DYSKUSYJNY zaprasza na spotkania prowadzone przez  Pana Tomasza Niemirowskiego  /słuchacza UTW/

Kolejne spotkanie  w dniu 04.05. 2022rMGCK