Zapytanie ofertowe „Dom kultury na miarę XXI wieku”

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy sprzętu cyfrowego i przeprowadzania szkoleń w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach. Nazwa projektu: „Dom kultury na miarę XXI wieku”

Data zamieszczenia: 13.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – opis parametrów technicznych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

Umowa – wzór

Klauzula RODO