Uroczyste Obchody Okrągłej Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Ryk, Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek oraz Proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach – ks. kan. Stanisław Chodźko zapraszają na Uroczyste Obchody Okrągłej Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się w niedzielę 22 stycznia.
Powstanie wybuchło w 1863 roku i było największym i najdłużej trwającym zrywem epoki porozbiorowej. Walczyli w nim przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa. Miało wpływ na przełom społeczny i ideowy. Temat powstania poruszyło wielu artystów, pisarzy i poetów.
Obchody rozpocznie Msza Święta za Ojczyznę i uczestników powstania, która odbędzie się w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach, o godz.10.30. Nastąpi także uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci proboszcza ryckiego Józefa Żebrackiego.
Poza tym na 15 lutego zaplanowano wystawę poświęconą powstaniu, a 15 marca odbędzie się promocja książki.