Przy naszej instytucji działa WSPÓLNOTA AA „SAMI SWOI”

Centrum Kultury i Sportu w Rykach to nie tylko instytucja kulturalna, ale także miejsce spotkań – min. grup wsparcia, dla osób które potrzebują pomocy, wsparcia, dobrego słowa czy wspólnej rozmowy.

Przy naszej instytucji działa WSPÓLNOTA AA „SAMI SWOI”.

Wspólnota AA zrzesza zarówno mężczyzn jak i kobiety, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, dobrym słowem i wspólnym wsparciem. Wzajemne zrozumienie , poczucie przynależności ,wspólne spotkania dają siłę, aby móc rozwiązać swój problem alkoholowy i pomagać innym w osiągnięciu trzeźwości.

Spotkania odbywają się w każdy piątek w godz. 17:00- 19:00 w siedzibie CKiS

Jeśli czujesz potrzebę dołącz do naszej wspólnoty – pomożemy , wysłuchamy, damy wparcie i zrozumienie !!!