Podczas Dożynek Gminnych w Rykach zostały wręczone podziękowania i nagrody dla wyróżniających się rolników z Gminy Ryki

Podczas Dożynek Gminnych w Rykach zostały wręczone podziękowania i nagrody dla wyróżniających się rolników z Gminy Ryki. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonali Burmistrz Ryk Pan Jarosław Żaczek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach Pan Ryszard Bienczyk oraz Zastępca Burmistrza Pan Marek Jóźwik

Przyznane również zostały nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych uczniów z Gminy

Ryki. Nagrody wręczał Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek

Nastąpiło również uroczyste rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego pt. „Kipi kasza, kipi groch”, skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ryki, zorganizowanego przez Gminę Ryki oraz Centrum Kultury i Sportu w Rykach.

Do konkursu zostało zgłoszone 13 potraw. Komisja w składzie Pani Marzena Badach, Pan Mateusz Soroka oraz Pan Grzegorz Bajorek po degustacji 13 potraw postanowiła przyznać:

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Dąbi

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Dąbi

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Owni

oraz jedno wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sierskowoli II

Nagrody wręczali Burmistrz Ryk Pan Jarosław Żaczek oraz Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Rykach Pani Donata Łukasiak