Zrealizowane zadanie – przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich pomnika „Bojownikom o Wolność Ojczyzny 11 XI 1928r.”

Szanowni Państwo

Centrum Kultury i Sportu w Rykach, informuje o zrealizowanym zadaniu – przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich pomnika „Bojownikom o Wolność Ojczyzny 11 XI 1928r.” usytuowanego na terenie wpisanego do rejestru zabytków Kościoła Parafialnego w Rykach przy ul. Warszawskiej.

Uroczyste odsłonięcie pomnika wolności odbyło się 11 listopada 1928 roku, w dziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W przeddzień tej uroczystości ,wieczorem 10 listopada odbył się uroczysty capstrzyk z udziałem młodzieży szkolnej. Pochód w asyście orszaku konnego przybranego w barwy narodowe ,udał się na cmentarz, gdzie odbył się przy grobach bojowników o wolność ojczyzny apel poległych. Początkowo pomnik otoczony był niskim ogrodzeniem oraz ogródkiem a przy pomniku nie brakowało wieńców i kwiatów (zachowane zdjęcia z tamtejszego okresu). Kultywowanie pamięci o bojownikach przerwał wybuch wojny. We wrześniu 1939 roku w obrębie pomnika pochowany był żołnierz polski, ofiara bombardowania. Ekshumacja jego zwłok nastąpiła już po wojnie. Po wojnie za dzień niepodległości uznano 22 lipca i uroczystości związane z tym świętem nie wróciły pod pomnik przy kościele. Przez wiele lat zapomniany pomnik zarósł krzakami śnieguliczki białej. Po koniec lat 60-tych,mniej więcej w tym czasie kiedy remontowano ogrodzenie kościoła,” oczyszczono” miejsce wokół pomnika, zlikwidowano płotek z prętów, a plac wyłożono płytami chodnikowymi i postawiono dwa wazony z modnego wtedy lastriko ,a kulę na której stoi orzeł i stylowe wazony, pomalowano na biało-czerwono. Dopiero w czasach „Solidarności” pod pomnikiem znów pojawiły się kwiaty.

Stan zachowania obiektu wymagał przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich w pełnym zakresie: obelisk z płytą Inskrypcyjną, stopnie i podstopnice, kula i podstawa, orzeł. Zostały wykonane zabiegi zmierzające do usunięcia przyczyny zniszczeń, zawilgocenia, zabezpieczenia przed działaniem wód opadowych. Wykonane zostały niezbędne naprawy mocowania kamieni i fug. Wymieniono podstopnie i naprawiano podstopnice, wykonano nowe mocowania stabilnych i odpornych na fizyczne zmiany łączonych materiałów. Wszystkie działania zmierzały do powstrzymania procesów zniszczeń, zachowania oryginalnej struktury i przywrócenie pierwotnej estetyki obiektu.