23. Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych –  Festiwal Najciekawszych Widowisk

Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych jest wydarzeniem przeznaczonym dla dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, pracujących w szkołach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także przestrzeni pozainstytucjonalnej na terenie województwa lubelskiego.

W przeglądzie obowiązuje podział na dwie kategorie:
– teatry dziecięce – grupy złożone z uczniów szkół podstawowych.
– teatry młodzieżowe – grupy złożone z uczniów szkół ponadpodstawowych.

Grupy złożone zarówno z uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych będą zakwalifikowane do kategorii, do której należeć będzie większość członków zespołu.

Czas prezentacji spektaklu nie może przekraczać 30 minut

ZGŁOSZENIA
Zespól artystyczny zgłasza chęć udziału w konkursie przez przesłanie do Centrum Kultury i Sportu w Rykach karty zgłoszeniowej (zał. nr 1 do Regulaminu) wypełnionej komputerowo na adres mailowy centrumkultury.ryki@wp.pl lub osobiście w siedzibie CKiS w Rykach, ul. Warszawska 11 w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca.

Eliminacje powiatowe odbędą się 18 marca w Kinie ,,Renesans” w Rykach.