BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJI ŻONKILE

19 kwietnia wzorem lat ubiegłych weźmiemy udział w akcji Żonkil.
Właśnie tego dnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Centrum Kultury i Sportu w Rykach przyłącza się do inicjatywy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w pielęgnowaniu pamięci o tym jakże ważnym wydarzeniu.