Gra Miejska – relacja

Dziś Ryki (8.11.18) opanowały Duchy Przeszłości! W różnych miejscach miasta można było natknąć się na postacie historyczne: Ducha Powstańca, Ducha Sufrażystki, Ducha Chłopki, Ducha Żołnierza czy Ducha Harcerki… Kontakt z nimi nawiązywał Dziad, któremu należało dać sowitą jałmużnę za uzyskanie przychylności duchów… To wszystko oczywiście w ramach Gry miejskiej „Duchy Przeszłości. Śladami Orła Białego” organizowanej […]

„Oto Polska…”- warsztaty akwarelowe

Zapraszamy na warsztaty dla młodzieży „Oto Polska…”- warsztaty akwarelowe „Młody patriota” 9 listopada o godzinie 15.30 w Pracowni Plastycznej MGCK W ramach projektu ,, W hołdzie dla Niepodległej” realizowanego w ramach programu „Niepodległa”