Z radością informujemy

Z radością informujemy, że złożony przez Centrum Kultury i Sportu w Rykach  wniosek otrzymał dofinansowanie w programie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi: „Potańcówki Wiejskie”. Poprzez udział w tym programie i zrealizowanie ,, Potańcówki Ryckiej”  zamierzamy wspierać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. Dzięki Programowi, chcemy przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Zamierzeniem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi w ujęciu jak najbardziej lokalnym, pielęgnując tym samym własne, miejscowe tradycje muzyczne i taneczne. ,, Rycka Potańcówka” odbędzie się 16 września, w świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbi  we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz OSP z Nowej Dąbi, a wezmą w niej udział KGW z terenu gminy Ryki oraz wszyscy mieszkańcy, którym bliski jest folklor i dobra zabawa.