DOŻYNKI GMINNE 2023/ Regulamin Konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Gminie Ryki”

Serdecznie zapraszamy na obchody Dożynek Gminnych w Rykach!
Dożynki odbędą się na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Warszawskiej 11.

Centrum Kultury i Sportu oraz Gmina Ryki zapraszają sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Ryki do wzięcia udziału w Konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Gminie Ryki”.
Cele Konkursu:

1.Kultywowanie żywych i cennych obrzędów związanych ze świętem plonów oraz popularyzowanie tradycji ludowej.
2. Inspirowanie twórczości artystycznej wśród mieszkańców gminy i aktywizowanie do aktywności twórczej.
3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w tradycyjny i nowoczesny wieniec dożynkowy.
4. Przeprowadzenie eliminacji gminnych do Konkursu Powiatowego na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”.

Organizatorem Konkursu są Gmina Ryki oraz Centrum Kultury i Sportu w Rykach.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie wieńca dożynkowego:
– tradycyjnego:
Wieńce mają być wykonane z naturalnych elementów, takich jak: kłosy zbóż, kwiaty, zioła, owoce, warzywa z terenu województwa lubelskiego. Nie można wykorzystywać zbóż modyfikowanych, np. pszenżyto oraz owoców i kwiatów hodowlanych. Nie można również użyć sztucznych kwiatów, plastiku, styropianu oraz kleju. Należy pamiętać, że tradycyjne wieńce wykonywano w kształcie stożka i korony.
lub
– współczesnego:
Wykorzystanie dostępnych technik i materiałów. Uwzględnienie współczesnych trendów.

Eliminacje konkursowe odbędą się w dniu 13 sierpnia 2023 r. na Scenie Parkowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Rykach podczas uroczystości dożynkowych.
Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do 7.08.2023 roku w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Rykach ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki lub drogą elektroniczną na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl oraz zaprezentować gotowy wieniec w dniu 13.08.2023 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu uroczystości dożynkowych, tj. 13 sierpnia 2023 r. na Scenie Parkowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Rykach.