Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej

Centrum Kultury i Sportu w Rykach zaprasza na Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk p. Jarosława Żaczka.

7 listopada 2023 r. o godz. 09:00 / Kino Renesans Ryki

Zgłoszenia nalży dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 30.10.2023 r. do siedziby Centrum Kultury i Sportu w Rykach przy ul. Warszawskiej 11, 08-500 Ryki lub przesłać na adres email centrumkultury.ryki@wp.pl