Przegląd Kolęd i Pastorałek

Przypominamy, że 10 stycznia 2023 mija termin przyjmowania zgłoszeń.
Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do siedziby CKiS w Rykach przy ul. Warszawskiej 11 lub przesłać na adres e-mail: centrumkultury.ryki@wp.pl

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Ryki.

2. Uczestnicy mogą występować w kategorii solista lub zespół.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie i zaprezentowanie jednej wybranej

kolędy, pastorałki lub piosenki świątecznej.

4. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.

5. Konkurs jest jednoetapowy.

6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 10.01.2024 r. wypełnionej karty zgłoszenia

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych osobiście, pocztą lub e-mailem na adres:

centrumkultury.ryki@wp.pl

7. Prezentacje konkursowe będzie oceniać jury powołane przez organizatora.

8. Jury dokona oceny wykonania utworu ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

– dobór repertuaru,

– walory głosowe

– interpretację utworu,

– poziom trudności wykonywanego utworu,

– ogólny wyraz artystyczny.

w poszczególnych kategoriach:

soliści

I – klasy I-IV szkoły podstawowej

II – klasy V-VIII szkoły podstawowe

III – młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli

oraz zespoły/chóry

I – szkoły podstawowe

II – szkoły średnie

III – dorośli