Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Ryk

Dziś w Sali Pałacyku odbyło się noworoczne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Ryk. Przybyłych powitała i złożyła noworoczne życzenia Pani Przewodnicząca Hanna Witek, a także Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Rykach Donata Łukasiak. Padły pytania o cele i zadania na rozpoczynający się rok. Zebranym czas umilił występ Pań z Koła Gospodyń Wiejskich Rososzanki, które zaśpiewały swoje pieśni, a także, wraz z obecnymi na spotkaniu, wspólnie wykonały kolędy. Na koniec czekał mały, słodki poczęstunek. To spotkanie było podsumowaniem owocnej współpracy Towarzystwa z naszym Centrum Kultury i Sportu w ubiegłym roku, w którego trakcie udało się zrealizować szereg ważnych wydarzeń, w szczególności tych upamiętniających 160. Rocznicę Powstania Styczniowego, takich jak odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej proboszczowi ryckiemu Józefowi Zebrackiemu. Oprócz tego, we współpracy z Panem Jarosławem Frąckiewiczem odbyła się prelekcja, a także zagościła wystawa „Powstanie Styczniowe w literaturze, filmie, numizmatyce, filatelistyce i medalierstwu”. Wśród innych ważnych inicjatyw znalazły się: wykład Pana Piotra Glądały nt. Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej, spotkanie i prelekcja nt. Udziału duchowieństwa z Ryk i okolic w Powstaniu Styczniowym przeprowadzone przez Panią Hannę Witek i Pana Jarosława Frąckiewicza, promocja książki „Powstanie Styczniowe w okolicach Ryk, ludzie – wydarzenia – miejsca” pod redakcją Hanny Witek i Jarosława Frąckiewicza, wydanie kolejnego Biuletynu TPR, Jubileusz KGW Ryki, kwesta na rzecz zabytkowego cmentarza oraz Zaduszki Ryckie. Wszystkie te wydarzenia zgromadziły liczną widownię, która z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwała się w informacje dotyczące osób, miejsc i wydarzeń na naszym terenie. Jesteśmy przekonani, że rok 2024 będzie pełen nowych wyzwań i obfitujący w wiedzę o naszej małej lokalnej ojczyźnie.