XXIV Przedszkolny Konkurs Recytatorski

Centrum Kultury i Sportu w Rykach zaprasza do udziału w XXIV Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 4 października 2023 r. o godzinie 10:00 w sali kina „Renesans”.
Celem konkursu jest :

– zachęcenie do doskonalenia sztuki pięknego mówienia,
– popularyzacja dziecięcej twórczości artystycznej,
– promocja dzieci chętnych do wzięcia udziału w konkursie,
– zainteresowanie dzieci poezją,
– zachęcenie dzieci do nieprzezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy na scenie,
– rozwijanie talentu i zdolności recytatorskich dzieci,
– uczenia rywalizacji w przyjaznej atmosferze
Warunki uczestnictwa:

Zgłoszeń do Konkursu dokonują placówki, oddziały przedszkolne, (do 5 recytatorów z jednej placówki), instruktorzy oraz rodzice poprzez złożenie karty zgłoszenia w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Rykach ul. Warszawska 11 lub drogą e-mailową: centrumkultury.ryki@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie 29 września 2023